Nabór 1/2018 wniosków o dofinansowanie

NABÓR 1/2018 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”Informuje o przeprowadzeniu pierwszego  naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.I.    Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2018r. – 30 sierpnia 2018r.II.    CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa umowa o dofinansowanie

W dniu 24 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym prze Pana Stanisława Tomczyszyna a Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku reprezentowanym przez Pana Dariusza Kopke – Prezesa Zarządu. Projekt pt: ” Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z CZYTAJ WIĘCEJ