Grupy rybackie

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

  • Siedziba Stowarzyszenia ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
  • Siedziba Biura: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
  • tel. 95 781 02 41
  • e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.pl
  • strona internetowa: www.pojezierzedobiegniewskie.org