Grupy rybackie

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

  • Siedziba Stowarzyszenia ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
  • Biuro Stowarzyszenia: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
  • tel. 95 762 99 27
  • tel. kom. 505 206 991
  • Agnieszka Berlińska – Kierownik biura
  • Marta Kąkol – Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
  • e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.pl
  • strona internetowa: www.pojezierzedobiegniewskie.org
Skip to content