Informacja i promocja

rybactwo i morze
lubuskie warte zachodu
Unia Europejska - Europejski fundusz morski i rybacki

„Europejski Fundusz Morski i  Rybacki”

Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Samorząd Województwa Lubuskiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego ”Rybactwo i Morze”

na lata 2014-2020 realizuje operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Operacja mająca na celu efektywne zarządzanie programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych
PO RYBY 2014-2020

2)  Organizacja pracy Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapewniająca prawidłowe wdrażanie, realizację i promocję Priorytetu 4,,Zwiększenie Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Zadanie ma na celu organizację pracy i funkcjonowanie Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapewniające sprawne wdrażanie i promocję Priorytetu 4 „Zwiększenie Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020, w tym: koszty związane z najmem pomieszczeń biurowych i piwnicznych, oraz zakupem  i wymianą akcesoriów komputerowych (tonery, aparat fotograficzny z osprzętem, zestawy komputerowe, akcesoria eksploatacyjne do ekspresu do kawy), usługami telekomunikacyjnymi – telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, opłatami za media (gaz, woda, energia, odpady komunalne, ścieki) sprzątanie, koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału, koszty związane z  utrzymaniem samochodu Suzuki SX4, koszty zakupu paliwa oraz koszty wykonania pieczątek i wizytówek, zakup artykułów spożywczych i wody pitnej, artykuły biurowe.

Przydatne linki

  1. Program operacyjny „PO RYBY 2014-2020”. Link do strony >> (Ministerstwo Rolnictwa)
  2. Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020. Link do strony >> (Ministerstwo Rolnictwa)