Najciekawsze projekty

Projekt – Rozszerzenie oferty Ośrodka Terapii Zajęciowej w Dankowie w zakresie rekreacji z uwzględnieniem tradycyjnych form odnowy i wypoczynku

Wypoczynek w Dankowie