Podpisanie umowy ze stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  w dniu 1 lutego 2021r. podpisało z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Uczestnikami podpisania umowy byli : Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn i Prezes Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu CZYTAJ WIĘCEJ