Wzory wniosków/umów/sprawozdań

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 Pobierz plik >> (.xlsx 580 kB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Pobierz plik >> (.pdf 430 kB)