Nabory wniosków

Informacja o miejscu składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składane przez beneficjentów w pierwszym naborze , poprzez Rybacką Lokalną Grupę Działania – Pojezierze Dobiegniewskie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 należy dostarczać osobiście lub pocztą do:

  • Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  • ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra – Kancelaria ogólna
  • (Budynek Starostwa Powiatowego) pok. nr 213, 215, 217