Podpisanie umowy ze stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  w dniu 1 lutego 2021r. podpisało z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Uczestnikami podpisania umowy byli : Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn
i Prezes Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im.  Brata Krystyna Pan Augustyn Wiernicki.

W ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego
poprzez rozbudowę bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo – edukacyjnej z ukierunkowaniem tematycznym na edukację w zakresie akwakultury, ichtiologii oraz gospodarki jeziornej”
zaplanowano budowę budynku konferencyjno – noclegowego   o powierzchni ok. 91 m 2  
w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie.

Całkowity koszt Operacji: 443 241,57 zł

Kwota dofinansowania: 150 000,00  zł