Nowa umowa o dofinansowanie

W dniu 24 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym prze Pana Stanisława Tomczyszyna a Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku reprezentowanym przez Pana Dariusza Kopke – Prezesa Zarządu. Projekt pt: ” Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku realizowany jest w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,  kwota pomocy z umowy to ponad 242 tys. zł.

Skip to content