Wydarzenia

Podpisanie umowy ze stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.  w dniu 1 lutego 2021r. podpisało z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Uczestnikami podpisania umowy byli : Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn i Prezes Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór 1/2018 wniosków o dofinansowanie

NABÓR 1/2018 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”Informuje o przeprowadzeniu pierwszego  naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.I.    Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2018r. – 30 sierpnia 2018r.II.    CZYTAJ WIĘCEJ