Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

 

UWAGA !

 

Uprzejmie zawiadamiamy o aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku, Regulaminu konkursu  na  wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR
(zgodnie z pismem  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.10.2015r.)

 

 

 

zamieszczone są poniżej (www.ryby.lubuskie.pl; www.lubuskie.pl).

 

 

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

                               

 Poniżej załączniki do pobrania:

                       

75 Konferencja w Lubsku

(Liczba zdjęć:24)

74 Konferencja w Radomicku

(Liczba zdjęć:27)

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

 

ogłasza konkurs

 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),

 

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w terminie:

 

od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

 


w siedzibie Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze,
w godz. 7.30 – 15.30

 

 

 

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej (www.ryby.lubuskie.pl ; www.lubuskie.pl).

 

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

 

 

 

  • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

 

 

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami
Załącznik nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku,
Załącznik nr 2- Kryteria wyboru LSR,
Załącznik nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR,
Załącznik nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR,
Załącznik nr 5 -  Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji,
Załącznik nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;
Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

zamieszczone są poniżej (www.ryby.lubuskie.pl; www.lubuskie.pl).

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

                               

 Poniżej załączniki do pobrania:

                       

 

 

 W związku z zbliżającym się nowym programowaniem PO RYBY 2014-2020 poniżej przedstawiamy dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

 

Legislacja Unijna

W dniu 20 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).

Rozporządzenie EFRM 508/2014

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie 1303/2013

 

Strona 10 z 10
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj46
Wczoraj44
Tydzień90
Miesiąc905
Wszystkie48069