Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

 

Wykaz kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 Informacje dodatkowe:

 

Dodatkowych informacji  udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

       

 

zamieszczone są poniżej (www.ryby.lubuskie.pl; www.lubuskie.pl).

 

 

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

                               

 Poniżej załączniki do pobrania:

                       

Zarząd Województwa Lubuskiego

 

ogłasza nabór

 

kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


 

Osoby zainteresowane udziałem w naborze kandydatów na ekspertów, składają wypełnione wnioski wraz z  wymaganymi dokumentami  w wersji papierowej  w terminie:

 

od dnia 10.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.

 

 Miejsce składania ofert:

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze, w godz. 8.00 – 15.30.

 O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Rybactwa.

 Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

 Dokumenty należy składać z dopiskiem: „Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS”

 

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

       Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta:


Kandydat na eksperta zobowiązany jest do:

 

    złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
    złożenia dokumentów potwierdzających, iż posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie związanej z opracowywaniem dokumentów strategicznych,
    tj. strategii rozwoju dla gmin/miast/powiatów/województw, strategii promocji regionów, wieloletnich planów inwestycyjnych, lokalnych strategii rozwoju.


Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność.


            Informacje dodatkowe:

 
Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj. z późn. zm.).

 

Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony będzie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl; www.ryby.lubuskie.pl

 

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

zamieszczone są poniżej (www.ryby.lubuskie.pl; www.lubuskie.pl).

 

 

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

                               

 Poniżej załączniki do pobrania:

                       

78 Konferencja w Głębokim

(Liczba zdjęć:25)

77 Konferencja w Mironicach

(Liczba zdjęć:20)

76 Konferencja w Śmieszkowie

(Liczba zdjęć:27)

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj49
Wczoraj44
Tydzień93
Miesiąc908
Wszystkie48072