Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

W dniu 25.11.2016 r. w Chrapowie odbyła się konferencja dotycząca Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 pt: „Kolejna edycja wsparcia obszarów rybackich w województwie lubuskim”.Na konferencji Omówione zostały warunki i  tryb  przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych priorytetem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.Przedstawiona została także bieżąca sytuacja w Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.


 

80 Konferencja w Chrapowie

(Liczba zdjęć:8)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020 jest kontynuacją Europejskiego Funduszu Rybackiego, który był wdrażany w latach 2007-2013.

Budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wynosi 6,5 mld EUR. Polsce przyznano ponad 531 mln EUR, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln EUR) daje ok. 710 mln EUR. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej.


Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

  I.            Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;

  II.            Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;

  III.            Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

  IV.            Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;

  V.            Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;

  VI.            Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna.

W ramach wyżej wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również wsparcie takich komponentów jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dofinansowaniem objęte będzie rybołówstwo morskie, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Wsparcie dla akwakultury zakłada częściowo kontynuację działań z okresu programowania 2007-2013 jak np. działania wodno-środowiskowe, ale z możliwością wsparcia dla zadań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa.

Przewidziane jest również wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

Dodatkowo obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.

W dniu 20.05.2016 odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dotyczącego Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) z Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Dobiegniewskie".


 Informacje dodatkowe:

 

Dodatkowych informacji  udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

           

 

 

 

zamieszczone są poniżej (www.ryby.lubuskie.pl; www.lubuskie.pl).

 

 

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

                                

                       

79 Podpisanie umów Lokalnej strategii Rozwoju

(Liczba zdjęć:19)

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj8
Wczoraj24
Tydzień8
Miesiąc913
Wszystkie51389