Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

82 Konferencja w Chrapowie

(Liczba zdjęć:20)

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.    Termin składania wniosków: 20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.
II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15:00.
odnych i terenów przyległych    Wniosek - uzasadnienie    10


Załącziki poniżej 
 


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Dnia 26 stycznia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w obecności Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” podpisała dwie umowy
o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”.
Wysokość przyznanej pomocy finansowej na funkcjonowanie ww. Grupy w ramach poszczególnych umów wynosi:
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2016: 110.000,00 zł
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2017: 170.000,00 zł


 


 

 

 

                               

 

                       

81 Podpisanie nowej umowy

(Liczba zdjęć:8)

Szanowni Państwo
                  
       informujemy, że w zakładce wzory wniosków przedstawiamy zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór formularza wniosku o płatność w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja" oraz działania "Wsparcie przygotowawcze" wraz z instrukcją jego wypełniania.

 


 

 

 

                               

 

                       

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj10
Wczoraj24
Tydzień10
Miesiąc915
Wszystkie51391