Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

Dnia 26 stycznia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w obecności Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” podpisała dwie umowy
o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”.
Wysokość przyznanej pomocy finansowej na funkcjonowanie ww. Grupy w ramach poszczególnych umów wynosi:
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2016: 110.000,00 zł
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2017: 170.000,00 zł


 


 

 

 

                               

 

                       

81 Podpisanie nowej umowy

(Liczba zdjęć:8)

Szanowni Państwo
                  
       informujemy, że w zakładce wzory wniosków przedstawiamy zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór formularza wniosku o płatność w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja" oraz działania "Wsparcie przygotowawcze" wraz z instrukcją jego wypełniania.

 


 

 

 

                               

 

                       

W dniu 25.11.2016 r. w Chrapowie odbyła się konferencja dotycząca Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 pt: „Kolejna edycja wsparcia obszarów rybackich w województwie lubuskim”.Na konferencji Omówione zostały warunki i  tryb  przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych priorytetem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.Przedstawiona została także bieżąca sytuacja w Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.


 

80 Konferencja w Chrapowie

(Liczba zdjęć:8)

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj48
Wczoraj44
Tydzień92
Miesiąc907
Wszystkie48071