Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Mariusz Kopaczewski

Mariusz Kopaczewski

91 Nowa umowa PZW Gorzów

(Liczba zdjęć:12)

 
 W dniu 28.11.2017 r.  o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste podpisanie umów. Samorząd województwa reprezentował Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Wojciech Kozieja. 

1.
Beneficjent: Zenard Piekarnia S.C. Zenon Przybył, Ryszard Świerkowski
Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”. Zakup obejmuje zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato Furgon i Piec cukierniczy GT 1200.

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsc pracy związanej
z produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz ich transportem.

Kwota dofinansowania 54 446,00 zł.

2.
Beneficjent: Stowarzyszenie ,,Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą”

Tytuł operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt.

Kwota dofinansowania 19 020,00 zł.

3.
Beneficjent: Tomasz Krzyżanowski

Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania 44 492,00 zł.

4
Beneficjent: Tomasz Hołyński

Tytuł operacji: „Płyń do Tankowa. Posmakuj historii”

Operacja polega na zakupie kajaków, wioseł, kamizelek asekuracyjnych, samochodu, namiotu, stołów i krzeseł

Celem operacji jest wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych

Kwota dofinansowania 45 200,00 zł.

5
Beneficjent: Donata Golec

Tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej prowadzonej przez P.H.U. Donata Golec poprzez rozbudowę zaplecza gospodarczo-magazynowego oraz zakup wyposażenia”

Celem operacji jest rozwój obszarów rybackich poprzez wzmocnienie potencjału P.H.U. Donata Golec, rozwój świadczonych usług oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania: 97 231,00 zł

6
Beneficjent: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Tytuł operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych, co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. Niniejsza inwestycja przyczyni się do doposażenia infrastruktury turystycznej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru, jakim jest układ urbanistyczny miasta Strzelce Krajeńskie. Ponadto, realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ
z nowopowstałego parkingu będą korzystali również użytkownicy infrastruktury sportowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Oprócz tego, wybudowany obiekt sam po części będzie stanowił infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną, z uwagi na fakt wbudowania dekoracyjnej wiaty na rowery wraz z ławkami parkowymi w otoczeniu wykonanych w ramach projektu nasadzeń.

Kwota dofinansowania: 299 990,00 zł


  

                               

 

                       

 
 Podpisanie Umowy z Beneficjentem
Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w dniu 13 listopada 2017r.Sala Konferencyjna 108 godz. 11-ta.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ,, Pojezierze Dobiegniewskie”
miejscowość : Dobiegniew,  gmina: Dobiegniew,  powiat: Strzelecko-Drezdenecki.


1.    Tytuł operacji : ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”
 Operacja polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy
pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.
Celem głównym operacji jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców zamieszkujących teren-obszaru Lokalnej Strategii  Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Celem szczegółowym operacji jest wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, handlowy, gastronomiczny), samorządy z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Promocja produktów rybactwa i spożywania ryb śródlądowych, edukacja ekologiczna , integracja środowiska rybackiego ze społecznościami lokalnymi, Promocja  Obszarów zależnych od rybactwa oraz rozpowszechnianie informacji  o Programie Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Realizacja operacji w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie.
Kwota dofinansowania  49.830,00  złotych.


Umowę z strony Województwa Lubuskiego podpisze:
Stanisław Tomczyszyn -  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Z strony Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie”.
Kazimierz Szmit – Prezes Stowarzyszenia.
Tadeusz Bednarczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia.

  

                               

 

                       

90 Podpisanie umowy

(Liczba zdjęć:5)

89 Kolejna umowa podpisana

(Liczba zdjęć:5)

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020.

Licznik odwiedziń

Dzisiaj26
Wczoraj22
Tydzień122
Miesiąc472
Wszystkie45297