Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Szkolenie dla wnioskodawców

Written by  | Published in: Wydarzenia

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 Rybacka Lokalna Grupa Dzialania Pojezierze Dobiegniewskie organizuje szkolenie dla wnioskodawców w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:
1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury;
3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

 Podczas bezpłatnego szkolenia omówione bedą nastepujące zagadnienia:

•Warunki udzielenia wsparcia,
•Kryteria wyboru operacji,
•Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie,
•Instrukcję wypełniania uproszczonego biznesplanu

Termin i miejsce szkolenia:
16 lipca 2019 r. (wtorek) godzina 10.00 – 13.00, siedziba RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew.