Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Uroczyste podpisanie umów

Written by  | Published in: Wydarzenia

 
 W dniu 28.11.2017 r.  o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste podpisanie umów. Samorząd województwa reprezentował Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Wojciech Kozieja. 

1.
Beneficjent: Zenard Piekarnia S.C. Zenon Przybył, Ryszard Świerkowski
Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”. Zakup obejmuje zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato Furgon i Piec cukierniczy GT 1200.

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsc pracy związanej
z produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz ich transportem.

Kwota dofinansowania 54 446,00 zł.

2.
Beneficjent: Stowarzyszenie ,,Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą”

Tytuł operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt.

Kwota dofinansowania 19 020,00 zł.

3.
Beneficjent: Tomasz Krzyżanowski

Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania 44 492,00 zł.

4
Beneficjent: Tomasz Hołyński

Tytuł operacji: „Płyń do Tankowa. Posmakuj historii”

Operacja polega na zakupie kajaków, wioseł, kamizelek asekuracyjnych, samochodu, namiotu, stołów i krzeseł

Celem operacji jest wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych

Kwota dofinansowania 45 200,00 zł.

5
Beneficjent: Donata Golec

Tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej prowadzonej przez P.H.U. Donata Golec poprzez rozbudowę zaplecza gospodarczo-magazynowego oraz zakup wyposażenia”

Celem operacji jest rozwój obszarów rybackich poprzez wzmocnienie potencjału P.H.U. Donata Golec, rozwój świadczonych usług oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania: 97 231,00 zł

6
Beneficjent: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Tytuł operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych, co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. Niniejsza inwestycja przyczyni się do doposażenia infrastruktury turystycznej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru, jakim jest układ urbanistyczny miasta Strzelce Krajeńskie. Ponadto, realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ
z nowopowstałego parkingu będą korzystali również użytkownicy infrastruktury sportowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Oprócz tego, wybudowany obiekt sam po części będzie stanowił infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną, z uwagi na fakt wbudowania dekoracyjnej wiaty na rowery wraz z ławkami parkowymi w otoczeniu wykonanych w ramach projektu nasadzeń.

Kwota dofinansowania: 299 990,00 zł