Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Podpisanie umowy z LRGD Pojezierze Dobiegniewskie

Written by  | Published in: Wydarzenia

 
 Podpisanie Umowy z Beneficjentem
Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w dniu 13 listopada 2017r.Sala Konferencyjna 108 godz. 11-ta.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ,, Pojezierze Dobiegniewskie”
miejscowość : Dobiegniew,  gmina: Dobiegniew,  powiat: Strzelecko-Drezdenecki.


1.    Tytuł operacji : ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”
 Operacja polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy
pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.
Celem głównym operacji jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców zamieszkujących teren-obszaru Lokalnej Strategii  Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Celem szczegółowym operacji jest wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, handlowy, gastronomiczny), samorządy z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Promocja produktów rybactwa i spożywania ryb śródlądowych, edukacja ekologiczna , integracja środowiska rybackiego ze społecznościami lokalnymi, Promocja  Obszarów zależnych od rybactwa oraz rozpowszechnianie informacji  o Programie Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Realizacja operacji w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie.
Kwota dofinansowania  49.830,00  złotych.


Umowę z strony Województwa Lubuskiego podpisze:
Stanisław Tomczyszyn -  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Z strony Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie”.
Kazimierz Szmit – Prezes Stowarzyszenia.
Tadeusz Bednarczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia.