Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

II nabór wniosków o dofinansowanie

Written by  | Published in: Wydarzenia

 Samorząd Województwa Lubuskiego

 
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.Termin składania wniosków: 26 lipca 2017 roku  – 25 sierpnia 2017 roku.
II.Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 sierpnia 2017r. o godzinie 15:00.
Załączniki poniżej