Print this page

Nabory wniosków o dofinansowanie

Written by  | Published in: Wydarzenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.    Termin składania wniosków: 20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.
II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15:00.
odnych i terenów przyległych    Wniosek - uzasadnienie    10


Załącziki poniżej