Po Ryby 2014-2020

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 Samorząd Województwa Lubuskiego

 
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.Termin składania wniosków: 26 lipca 2017 roku  – 25 sierpnia 2017 roku.
II.Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 sierpnia 2017r. o godzinie 15:00.
Załączniki poniżej 
 


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Targi w Gdańsku

Written by | Published in: Wydarzenia |

W dniach 7-9 czerwca br.  w Gdańsku odbyły się 14. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH. Wydział Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi (na czele z Dyrektorem Departamentu Panem Wojciechem Kozieją) na swoim stoisku promował Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Pracownicy Wydziału Rybactwa udzielali informacji na temat pozyskania wsparcia finansowego na operacje w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze. W targach udział wzięli także beneficjenci PO RYBY 2007-2013, którzy zachęcali do aplikowania o środki finansowe w ramach nowej perspektywy oraz zapraszali do degustacji swoich produktów rybnych. Wśród wielu odwiedzających  stoisko województwa lubuskiego był również Pan Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.    Termin składania wniosków: 20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.
II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15:00.
odnych i terenów przyległych    Wniosek - uzasadnienie    10


Załącziki poniżej 
 


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Dnia 26 stycznia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w obecności Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” podpisała dwie umowy
o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”.
Wysokość przyznanej pomocy finansowej na funkcjonowanie ww. Grupy w ramach poszczególnych umów wynosi:
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2016: 110.000,00 zł
- „Koszty bieżące i aktywizacja” – na rok 2017: 170.000,00 zł