Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nowa Ksiega Wizualizacji Znaku

Written by | Published in: Wydarzenia |

 Z dniem 15 lutego obowiązuje Nowa Księga Wizualizacji Znaku. Poniżej link.

                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                    

  


  

 


 

 

 

                               

 

                       

NABÓR 1/2018

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o przeprowadzeniu pierwszego  naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.    Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2018r. - 30 sierpnia 2018r.
II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.


Ranking operacji wybranych do dofinansowania:

Cel 1 : Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury -  limit dostępnych środków 1 161 000,00 zł. Wybrano trzy operacje do dofinansowania.

 

Cel 2 : Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury -  limit dostępnych środków 1 664 641,21 zł. Wybrano szesnaście operacji do dofinansowania.

 

Cel 3 : Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu - limit dostępnych środków 160 791,42 zł. Wybrano jedną operację do dofinansowania. 

 

Cel 4 : Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego -  limit dostępnych środków 1 367 639,40 zł. Wybrano sześć operacji do dofinansowania.

 

Cel 5 : Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską -limit dostępnych środków 304 136,06 zł. Wybrano cztery operacje do dofinansowania.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                    

  


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Samorząd Województwa Lubuskiego przedstawia poniżej link do zgłaszania nieprawidłowości wraz z linkiem formularza

 


  

                               

 

                       

Nowe umowy podpisane

Written by | Published in: Wydarzenia |

 
 
W dniu 9 lutego 2018r. o godz. 11 (sala 108) zostaną podpisane dwie umowy
o dofinansowanie z beneficjentami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
   

Beneficjent: Robert  Tomasz Rossowski

Tytuł operacji: „Rozwój Ośrodka Rybacko – Wędkarskiego AZYL w Mironicach”. 

Celem operacji jest rozwój działalności Ośrodka Wędkarskiego „AZYL” w Mironicach poprzez jego modernizację (tj. rozbudowa smażalni, przebudowa budynku letniskowego, budowa kotłowni
i chłodni oraz zakup wyposażenia) i wprowadzenie nowych usług opartych na lokalnych zasobach służących rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Kwota dofinansowania: 99 053,00 zł.Beneficjent: „Gmina Kłodawa”

Tytuł operacji: „Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR poprzez stworzenie wielofunkcyjnego obiektu OSP
w miejscowości Santocko”

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Kłodawa oraz współpracy międzysektorowej, a także propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę i wyposażenie sali na cele społeczno-kulturalne, która będzie znajdowała się w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Santocko.

Kwota dofinansowania: 155 007,00 zł.