Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Po Ryby 2007-2013

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 1. Program operacyjny "PO RYBY 2007-2013". Link do strony >> (Ministerstwo Rolnictwa)
 2. Oś 4 PO RYBY wykładnia obowiązujących przepisów. Link do strony >> (Rybactwo.info)
 3. Mapka obrazująca usytuowanie Lokalnych Grup Rybackich na terenie Województwa Lubuskiego. Pobierz plik >> (.PNG 508 kB)
 4. Ilość złożonych wniosków w I konkursie o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Pobierz plik >> (.DOC 37 kB)
 5. Ilość złożonych wniosków w II konkursie o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Pobierz plik >> (.DOC 11,4 kB)
 6. Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >> (.PDF 5,03 MB)
 7. Roczny plan kontroli 2011 r. Pobierz plik >> (.PDF 1,36 MB)
 8. Roczny plan kontroli 2012 r. Pobierz plik >> (.PDF 34,1 kB)
 9. Ulotka - Program Operacyjny RYBY 2007-2013 w województwie lubuskim. Pobierz plik >> (.PDF 575 kB)
 10. Folder - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie lubuskim. Pobierz plik >> (.PDF 5,78 MB)
 11. Informacja o realizacji osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >> (.DOC 1,05 MB)
 12. Plan Informacji i Promocji na rok 2011 Pobierz plik >> (.PDF 1,05 MB)
 13. Plan Informacji i Promocji na rok 2012 Pobierz plik >> (.PDF 33 kB)
 14. Plan Informacji i Promocji na 2013 rok. Pobierz plik >> (.PDF 1 376 kB)
 15. Logotypy Pobierz plik >> (.ZIP 1 135 kB)
 16. Spoty informacyjne:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta


Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat"


Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka


Łużycka Lokalna Grupa Rybacka


Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie"


 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.