Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Po Ryby 2007-2013

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Wzory wniosków/umów/sprawozdań

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operajcji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Pobierz plik >> (.doc 251 kB)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Pobierz plik >> (.pdf 107 kB)

 

 1. Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1 Rozwj obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Pobierz plik >>(.doc 244 kB)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.Pobierz plik >> (.pdf 515 kB)

 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operajcji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - obowiązuje przy naborach rozpoczynających się w miesiącu lutym 2012r. Pobierz plik >> (.doc 506 kB)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.  Pobierz plik >> (.pdf 617 kB)
 • harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych Pobierz plik >> (.doc 55 kB)

 

 1. Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >> (.doc 121 kB)
 • Instrukcja do sprawozdania rocznego z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >> (.pdf 197 kB)

 

 1. Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w zakresie funkcjonowania LGR. Pobierz plik >> (.doc 178 kB)
 • załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansoweoperacji Pobierz plik >> (.doc 65 kB)
 • załącznik nr 2 Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowychPobierz plik >> (.doc 56 kB)
 • załącznik nr 3 Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Pobierz plik >> (.doc 1,14 MB)

 

 1. Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.2. w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Pobierz plik >> (.doc 169 kB)
 • załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Pobierz plik >> (.doc 39 kB)
 • załącznik nr 2 Harmonogram działań informacyjnych,szkoleniowychPobierz plik >> (.doc 56 kB)
 • załącznik nr 3 Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Pobierz plik >> (.pdf 681 kB)

 

 1. Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1 z wyłączeniem realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu. Pobierz plik >> (.doc 211 kB)
 • załącznik nr 2 Harmonogram działań informacyjnych,szkoleniowych Pobierz plik >> (.doc 56 kB)
 • załącznik nr 3 Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Pobierz plik >> (.pdf 681 kB)
 • Nowy wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. z wyłączeniem realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu - dotyczy tych operacji, które podlegają postępowaniu o przyznaniu pomocy według znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

   Pobierz plik >> (.doc 106 kB)

 

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.