Print this page

Sympozjum w Tarnowie Podgórnym

Autor:  | Opublikowano: Wydarzenia

 

 W dniach 23-25 czerwca br. w Tarnowie Podgórnym koło Poznania odbędzie się Sympozjum ,,Fundusze europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa", gdzie samorząd województwa lubuskiego reprezentowany będzie  przez wicemarszałka województwa  Pana Stanisława Tomczyszyna. W czasie sympozjum omówione zostaną m. in. postępy prac we wdrażaniu  PO ,,Rybactwo i morze" i współczynnik rybackości oraz kontynuacja działalności LGR w nowej perspektywie finansowej.