Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Po Ryby 2007-2013

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nabory wniosków

Wnioski o płatność składane przez beneficjentów, w tym lokalne grupy rybackie (LGR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 należy dostarczać osobiście do:

 • Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • ul. Piaskowa 2a
 • 65-209 Zielona Góra

 

Uzupełnienia do wniosków o dofinansowanie / wniosków o płatność operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 można składać osobiście w siedzibie Wydziału Rybactwa lub przesyłać pocztą na poniższy adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • ul. Podgórna 7
 • 65-057 Zielona Góra 

 

 

I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 306 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Pobierz plik >> (.pdf 512 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.pdf 541 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.Pobierz plik >> (.pdf 458 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 506 kB)

 

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 288 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 80 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące innowacyjności projektu. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące aktywności społecznej. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące wpływu na podniesienie swiadomości ekologicznej mieszkańców. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)

 

III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 255 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.Pobierz plik >> (.pdf 458 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 80 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące innowacyjności projektu. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące aktywności społecznej. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności.Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące wpływu na podniesienie swiadomości ekologicznej mieszkańców. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.docx 2817 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Pobierz plik >> (.pdf 458 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 80 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące innowacyjności projektu. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące aktywności społecznej. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności. Pobierz plik >> (.doc 354 kB)
 1. Oświadczenie dotyczące wpływu na podniesienie swiadomości ekologicznej mieszkańców.Pobierz plik >> (.doc 354 kB)

 

V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.pdf 175 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.pdf 240 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pobierz plik >> (.pdf 115 kB)

VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - nowy!

 

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.pdf 85 kB)

 

NABORY ORGANIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ OBRA-WARTA

  

I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej OBRA-WARTA wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 285 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 573 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.doc 592 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Pobierz plik >> (.doc 581 kB)
 1. Karta merytoryczna projektu. Pobierz plik >> (.doc 597 kB)

 

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej OBRA-WARTA wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.doc 817 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 573 kB)
 1. Szczegółowy opis operacji. Pobierz plik >> (.doc 31 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie: wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa /restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem /podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa /ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 74 kB)
 1. Oświadczenie złożenia dokumentów. Pobierz plik >> (.doc 585 kB)

 

III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej OBRA-WARTA wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.doc 807 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 573 kB)
 1. Szczegółowy opis operacji. Pobierz plik >> (.doc 31 kB)
 1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie: wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa /restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem /podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa /ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.pdf 1 512 kB)
 1. Oświadczenie złożenia dokumentów. Pobierz plik >> (.doc 585 kB)

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

 1. Informacja o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej OBRA-WARTA wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.doc 808 kB)
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie oraz kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR  
  http://www.lgrow.pl

 

V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1- zakończony!

 1. Instrukcja 4 1 ben_20.04.12 Pobierz plik >>(.pdf 655 kB)
 1. Karta Merytoryczna 4.1.1b Pobierz plik >>(.doc 607 kB)
 1. Karta Merytoryczna 4.1.2 Pobierz plik >>(.doc 599 kB)
 1. Karta Merytoryczna 4.1.2_1Pobierz plik >>(.doc 599 kB)
 1. Karta Merytoryczna 4.1.4 Pobierz plik >>(.doc 602 kB)
 1. Kryteria wyboru V nabór Pobierz plik >>(.doc 710 kB)
 1. Oświadczenie złożona dokumentacja Pobierz plik >>(.doc 585 kB)
 1. Szczegółowy opis operacji - wzór Pobierz plik >>(.doc 41 kB)
 1. Uproszczony plan biznesowy operacji Pobierz plik >>(.doc 336 kB)
 1. WoD 4 1 beneficjent Pobierz plik >>(.doc 441 kB)
 1. Wykaz dokumentów V nabór Pobierz plik >>(.doc 576 kB)
 1. Informacja o V naborze Obra Pobierz plik >>(.doc 807 kB)

 

VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - nowy!

 1. 6.1_Informacja_o_ VI_naborze_ObraPobierz plik >>(.pdf 70 kB)
 1. 6.2_WoD_ 4_ 1_ benficjent_- _bez _rej _zmian Pobierz plik >>(.pdf 190 kB)
 1. 6.3_kryteria_VI_nabor Pobierz plik >>(.pdf 277 kB)
 1. 6.4_Instrukcja_4 1_ben_20.04.12.Pobierz plik >>(.pdf 656 kB)
 1. 6.5_Szczegolowy_opis_operacji_-_wzor. Pobierz plik >>(.pdf 20 kB)
 1. 6.6_uproszczony_plan_biznesowy_operacji.Pobierz plik >>(.pdf 152 kB)
 1. 6.7_Oswiadczenie_zlozona_dokumentacja Pobierz plik >>(.pdf 152 kB)
 1. 6.8_KM_ 4.1.1_b Pobierz plik >>(.pdf 242 kB)
 1. 6.9_KM_4.1.4 Pobierz plik >>(.pdf 215 kB)
 1. 6.10_KM_ 4 Pobierz plik >>(.pdf 215 kB)
 1. 6.11_wykaz_dokumentow_ VI nabor Pobierz plik >>(.pdf 147 kB)

 

 

I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodny Świat" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 266 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Pobierz plik >> (.doc 30 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.doc 33 kB)

 

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodny Świat" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 292 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Pobierz plik >> (.doc 30 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Pobierz plik >> (.doc 15 kB)

 

III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodny Świat" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 817 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pobierz plik >> (.doc 30 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dyweryfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.doc 62 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Pobierz plik >> (.doc 33 kB)

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodny Świat" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.doc 817 kB)

 V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

     1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodny Świat" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój
         obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności
         i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.doc 1050 kB)

     2LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI Pobierz plik >>(.doc 85 kB)

 

 

 

I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 214 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Pobierz plik >> (.doc 31 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pobierz plik >> (.doc 31 kB)

 

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.jpg 318 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR. Pobierz plik >> (.doc 66 kB)

 

III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości składania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013. Pobierz plik >>(.jpg 269 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR. Pobierz plik >> (.pdf 79 kB)

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości składania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.doc 817 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR. http://www.gruparybacka.lubsko.pl  
   1. Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR.  http://www.gruparybacka.lubsko.pl  


V nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

     1.Informacja o możliwości składania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój
        obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i 
        aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013 .Pobierz plik >>(.pdf 79 kB)

     2. Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR. Pobierz plik >> (.pdf 218 kB) 

VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

     1.Informacja o możliwości składania za pośrednictwem "Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013 .Pobierz plik >>(.pdf 214 kB)

     2. Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSROR. Pobierz plik >> (.pdf 60 kB)

 

 

I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 - zakończony!

   1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Krośnieńsku-Gubińskiej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.jpg 91 kB)
   1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, umozliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.Pobierz plik >> (.doc 29 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Pobierz plik >> (.pdf 39 kB)
   1. Kryteria dotyczące operacji w zakresie podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Pobierz plik >> (.pdf 41 kB)

Kryteria wyboru, wykaz niezbędnych dokumentów oraz generator wniosków dostępny jest na stronie:

http://www.kggr.pl/index.php/wzorywnioskow

 

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

  1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Krośnieńsku-Gubińskiej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.pdf 172 kB)

 

III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

  1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Krośnieńsku-Gubińskiej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.pdf 172 kB)

 

IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1

  1. Informacja o możliwości skaładania za pośrednictwem Krośnieńsku-Gubińskiej Grupy Rybackiej" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach PO RYBY 2007-2013.Pobierz plik >>(.pdf 172 kB)
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.