Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Po Ryby 2007-2013

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • PO RYBY 2007-2013

  Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej. Więcej

 • Oś priorytetowa 2

  Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. Więcej

 • Oś Priorytetowa 3

  Środki służące wspólnemu interesowi. W ramach tej osi priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Więcej

 • Oś Priorytetowa 4

  Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. Więcej

 • Oś Priorytetowa 5

  Pomoc techniczna. Celem tej osi priorytetowej jest wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego. Więcej

Legislacja

Dokumenty oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Nabory wniosków

Wnioski o  płatność składane przez beneficjentów  Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Wzory wniosków

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej bazy wzorów wniosków dostępnych online

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.